Chuyên đào tạo Nga- Pháp - Bồ Đào Nha
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

Các chương trình đào tạo tin học

tin học văn phòng,Quản lý máy + khai thác mạng,Tin học VP Chuyên sâu,Kế toán máy,Excel và kế toán,Thực hành kế toán trên máy,Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft Powerpoint,Autocad 2D,Autocad 3D,Corel Draw,Photo Shop,Tubor Pascal,Lập trình C++