Chuyên đào tạo Nga- Pháp - Bồ Đào Nha
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI KHÔNG TỐT NGHIỆP TRƯỜNG SƯ PHẠM, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).