Chuyên đào tạo Nga- Pháp - Bồ Đào Nha
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

Chào hỏi - tiếng Nga

 CHÀO HỎI – Приветствие